Palvelu- ja vuokraustoiminta

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry on 20-vuotias raittius- ja kansanterveysjärjestö.

Järjestö tuottaa mm. asumispalveluja kaupunkimme erityisryhmille. Asumispalvelujen

tuottamisen lisäksi järjestöllä on kansalaistoimintaan perustuvaa laajaa kehittämis- ja

kokeilutoimintaa. Järjestön asumispalvelujen kohderyhmiä ovat sosiaalisista ongelmista ja

päihderiippuvuuksista kärsivät henkilöt

Järjestöllämme on omaleimainen kehityshistoriansa, jossa

valmiiden ratkaisujen sijaan on käytetty vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Vieläkään emme usko helppoihin vastauksiin vaan pyrimme etsimään ja luomaan uusia tapoja toimia.

Yhteisön toiminta on monipuolista. Yhteisö toteuttaa vuosina 2006-2007 strategisia päämääriään neljällä eri toiminnan tasolla:
1. Vahvalla- ja uudistavalla kansalais-ja vapaaehtoistoiminnalla
2. Ammatillisesti uskottavalla ja laadukkaalla erityisryhmien asumispalvelujen tuottamisella 
3. Alueellisella ja kansallisella kehittämiskumppanuustoiminnalla
4. Kuntouttavalla työharjoittelu-ja työllistämistoiminnalla
Yhdistyksen yleisesite tästä PDF-muodossa ( lataus voi kestää hetken) 
Alla olevista sivuista pääset tarkemmin tutustumaan toimintamuotoihin