Palvelu- ja vuokraustoiminta

 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry tuottaa mm. asumispalveluja kaupunkimme erityisryhmille. Asumispalvelujen tuottamisen lisäksi järjestöllä on kansalaistoimintaan perustuvaa laajaa kehittämis- ja kokeilutoimintaa. 

Järjestön asumispalvelujen kohderyhmiä ovat sosiaalisista ongelmista ja päihderiippuvuuksista kärsivät henkilöt.

  
   

Järjestöllämme on omaleimainen kehityshistoriansa, jossa valmiiden ratkaisujen sijaan on käytetty vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Vieläkään emme usko helppoihin vastauksiin vaan pyrimme etsimään ja luomaan uusia tapoja toimia.

Yhteisön toiminta on monipuolista. Yhteisö toteuttaa strategisia päämääriään neljällä eri toiminnan tasolla:

1. Vahvalla- ja uudistavalla kansalais-ja vapaaehtoistoiminnalla

2. Ammatillisesti uskottavalla ja laadukkaalla erityisryhmien asumispalvelujen tuottamisella 

3. Alueellisella ja kansallisella kehittämiskumppanuustoiminnalla

4. Kuntouttavalla työharjoittelu-ja työllistämistoiminnalla