Asumispalvelut

   

Sirkkulanpuiston tukiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka päihde ja/tai mielenterveysongelman tai psykososiaalisista syistä johtuen tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Tavoitteena on edistää ja ylläpitää psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tarjota asiakkaalle mahdollisuus itsenäiseen asumiseen tukemalla omatoimisuutta ja itsenäisen asumisenharjoittelua. Tukiasunnoissa asiakas selviytyy kohtalaisen omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista. Tuen määrä voi vaihdella päivittäisistä viikoittaisiin kotikäynteihin.

Asumismuodot vaihtelevat, asiakas voi asua omistamassaan asunnossa, vuokra-asunnossa tai muussa asumismuodossa. Tukiasumiseen  kuuluu ensisijaisesti kotikuntoutus (tuki- ja ohjauspalvelut) ja yhteisön järjestämät asunnot. Asuminen perustuu mahdolliseen vuokrasopimukseen sekä kuntouttavaan asumisuunnitelmaan.