Päiväkeskus


Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää lakisääteisenä palveluna 10/2023 alkaen päiväkeskustoimintaa, jota toteuttaa Sirkkulanpuiston 

toimintayhdistys ry.  


Päiväkeskuksella tarkoitetaan perustarpeiden turvaamiseksi ja haittojen vähentämiseksi järjestettävää sosiaalipalvelua. Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, edistää päihteitä ongelmallisesti käyttävän henkilön toimintakykyä ja turvallisuutta sekä ohjautumista tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.  


Kohderyhmänä on Pohjois-Savon hyvinvointialueella oleskelevat, ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt, joita ovat esimerkiksi päihteitä ongelmallisesti käyttävät, asunnottomat tai huonoissa oloissa asuvat, sekä päihdekierteessä olevat henkilöt, joiden perustarpeiden turvaaminen on muutoin vaikeutunut tai vaarantunut. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Päiväkeskus mahdollistaa päiväaikaisen suojan tiloissa, jossa henkilöllä on mahdollisuus peseytyä ja levätä. Lisäksi tarjolla on joka päivä pientä purtavaa. 


Päiväkeskuksella on saatavilla sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön antamaa sosiaaliohjausta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät jalkautuvat viikoittain päiväkeskukseen.  

Päiväkeskuksella voi asioida myös päihtyneenä ja anonyymisti.  Päiväkeskus on auki arkisin ma-pe klo 9-14 ja se sijaitsee osoitteessa Maaherrankatu 27 (sisäänkäynti sisäpihalta).

Työntekijät 


Ramona Lindgren 

p. 0447654414 


Jussi Kovanen  

p. 0444939927 


p. Riina Happonen

0447148006