Silmu - Sirkkulanpuiston muutokseen tukeva kehittämishanke


Silmu on Sirkkulanpuiston työelämään kuntouttavan toimintamallin kehittämishanke vuosille 2023-2025 (STEA).

Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmään kuuluvien henkilöiden elämänhallinnan, yhteiskunnallisen osallisuuden ja työelämä/opiskeluvalmiuksien lisääntyminen.


Hankkeen aikana kehitetyn toimintamallin avulla pystytään tukemaan kohderyhmän sitoutumista tarpeenmukaisiin julkisiin palveluihin ja suuntautumaan omia tavoitteitaan kohti tuetusti.


Hankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset työikäiset päihde- ja rikostaustaa omaavat henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt tarvitsevat erityistä tukea eikä heillä ole riittävää kykyä sitoutua tarjolla oleviin julkisiin vastaaviin palveluihin tai vasta varhaisvaiheen kuntoutuminen estää olemassa oleviin palveluihin pääsemisen.


Hankkeen toimintoja ovat matalan kynnyksen työpajatyyppinen toiminta, valmennuksellinen kurssimuotoinen työskentely sekä yksilöllinen tuki. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää tiivis yhteistyö sote-, työllisyys-, koulutus-, päihde- ja rikosseuraamusalan kanssa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.


Päihteettömyyteen tukeminen, elämänhallinnan tuki ja työ-/opiskeluelämään tarvittavien valmiuksien kehittäminen muodostavat katkottoman polun, jonka avulla on mahdollista tukea henkilöitä työelämään ja opintoihin asti taikka saattaa muuhun itselle merkitykselliseen toimintaan.


Ohjaajat: 

Saija Haikarainen 

puh. 044 714 8009


Tanja Halonen 

puh. 044 493 4343


Mari Ahtiainen 

puh. 044 529 7826


Osoite:

Teollisuuskatu 1, 70620 Kuopio


Toiminta käynnistynyt 1.8.2023!