TuNe - Elämä vireeseen -hanke

 

TuNe - Elämä vireeseen -hanke 2018-2021

Sirkkulanpuiston tuki- ja neuvontatyö asunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille

 

Tarkoitus:

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kuopiolaisten yli 30-vuotiaiden asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien henkilöiden elämänlaatua ja -hallintaa jalkautuvan tuki- ja neuvontatyön avulla. 

 

Kohderyhmä:

Yli 30-vuotiaat asunnottomat ja asunnottomuusuhan alla olevat henkilöt. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä on vaikeuksia säilyttää olemassa oleva vuokra-asunto tai heidän on vaikea saada vuokra-asuntoa esimerkiksi luottohäiriöiden, vuokravelan tai aikaisempien asumisen ongelmien vuoksi.

 

Tavoitteet ja toiminta:

Hankkeen päätavoitteena on kohderyhmään kuuluvien henkilöiden elämänhallinnan ja -laadun lisääntyminen. Päätavoitteeseen ja kohderyhmän tarpeisiin pyritään vastaamaan hankkeessa yksilöllisen tuki- ja neuvontatyön avulla. Tuki- ja neuvontatyön sisältö rakentuu henkilön tarpeiden pohjalta, ja se voi esimerkiksi olla palveluiden piiriin ohjaamista, arjen haasteissa tukemista, mielekkään tekemisen mahdollistamista sekä konkreettista rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa. 

 

Kehitettävä työmuoto sijoittuu palveluprosessissa asunnottomuusaikaan tai akuuttiin asunnon menettämisen uhkaan. Henkilöt voivat ohjautua toimintaan etsivän työn (jalkautuminen mm. kaduille, asumispäivystykseen, asukastuville, ruokajonoon) tai verkostoyhteistyön (mm. sosiaalityö, terveydenhuolto, järjestötoimijat, diakoniatyö) kautta. Etsivän työn avulla pyritään tavoittamaan kaikkein hankalimmassa tilanteessa olevat asunnottomat tai asunnottomuusuhan alla olevat ihmiset. 

 

YHTEYSTIEDOT

 

Toimiston osoite

Puijonkatu 27 B 24 (Keilatalo),  3krs.

 

Saija Haikarainen

Vastaava hanketyöntekijä

p. 0447148009

saija.haikarainen@ry.sirkkulanpuisto.com

 

Kaisa Söderlund

Hanketyöntekijä

p. 0447148006

kaisa.soderlund@ry.sirkkulanpuisto.com

 

Ilmari Pentikäinen

Hanketyöntekijä

p. 0447148007

ilmari.pentikainen@ry.sirkkulanpuisto.com