EPIS! Sirkkulanpuiston etsivän päihdetyön -hanke

EPIS! on Sirkkulanpuiston etsivän päihdetyön hanke, jossa kehitämme jalkautuvaa päihdetyötä Kuopion alueella vuosien 2021-2024 aikana Veikkauksen tuotoilla.


Jalkautumalla ihmisten omiin ympäristöihin haluamme olla tavoitettavissa mahdollisimman helposti sekä tarjoamassa apua ja tukea matalalla kynnyksellä. Kohtaamme ihmisiä mm. kaduilla, kodeissa, kauppakeskuksissa ja kohtaamispaikoissa. Erityistä kohderyhmäämme ovat ongelmallisesti päihteitä käyttävät ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta ole tarvitsemiensa palveluiden piirissä. Tarjoamme apua ja tukea sen hetkiseen tilanteeseen kohtaamiemme ihmisten tarpeiden mukaisesti. Työtä tehdään haittoja vähentävällä periaatteella.


Apu ja tuki voi olla esimerkiksi kohtaamista ja luottamuksellista kuulemista, palveluneuvontaa, palveluihin saattamista tai niissä avustamista, elämänhallintaa lisäävää yksilö- tai ryhmätoimintaa tai muuten elämässä rinnalla kulkemista. 


Yksilötyö, vertaistyö ja  ryhmämuotoinen työ

Psykososiaalinen työmme perustuu traumainformoituun työotteeseen. Työskentelymme on luottamuksella ja tarvittaessa myös täysin anonyymiä, emme kerää henkilötietoja. Jalkautuessa mukanamme on vertaisia kun mahdollista. Toteutamme myös ryhmämuotoista osallistujien toiveista lähtevää toimintaa. Käytössämme on auto, mikä mahdollistaa jalkautumista myös keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella. 


Läheistyö

Teemme tarvittaessa kohtaamiemme päihteitä käyttävien ihmisten läheisten tarpeista kumpuavaa luottamuksellista, tukevaa ja neuvovaa läheistyötä.  


Vaikuttamistyö ja ympäristötyö

Pyrimme tuottamaan tietoa ja tuomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääntä kuuluville yhteistyössä verkostojemme kanssa. Hankkeen aikana pyrimme löytämään keinoja kaventaa sosiaalista kuilua kuntalaisten ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien välillä.  Toivomme voivamme vaikuttaa jalkautuvalla työotteella julkisissa ympäristöissä päihteiden käytön seurauksena esiintyviin lieveilmiöihin ja sitä kautta lisämään alueella viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.


Tuntuuko elämä EPIKSELTÄ!?

Ota rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä mitä asioille voisi tehdä.


Tavoitat meidät puhelimella arkisin klo 8-16.  


Jaana: 044-7846149 

Antti: 044- 7826059 

Ilmari: 044-7760069


MATERIAALIA: