PATu-hanke

Petosen Apu ja Tuki, PATu-hanke on Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen perustama tuki- ja ohjauspiste, jonka avulla tuetaan kuopiolaisia henkilöitä, jotka kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista, asunnottomuudesta tai sen uhasta, sekä/tai pitkäaikaisesta köyhyydestä. Henkilöt ovat joko vakavassa vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. 

PATu-hankkeen logo

PATun toimintaa toteutetaan siten, että Petosen Pyörönkaarella sijaitsevalla tukipisteellä vastataan siihen tarpeeseen, mikä on henkilön elämäntilanteen kannalta keskeisintä. Ohjausta voi saada myös päihtyneenä, mikä madaltaa kynnystä hakea apua. Tuki- ja ohjauspisteellä asioivien henkilöiden on mahdollisuus tavata vertaisiaan ja solmia sosiaalisia suhteita, mikä edistää osallisuutta. Hankkeen tavoite on ohjata ja auttaa erilaisten kuntouttavien ja valmentavien toimintamuotojen piiriin. Hankkeessa toimii mukana myös vapaaehtoisia.


Petosen Apu ja Tuki saa rahoituksensa Euroopan Sosiaalirahastolta,. Lisäksi hanketta on tukenut Etelä-Savon ELY-keskus ja Kuopion kaupungin KAKE-toiminta.


Olemme avoinna joka arkipäivä 9-13, ohjaajat tavoittaa kello puhelimitse aina klo 16.00 asti.


Työntekijät:


vastaava ohjaaja Ulla Särkkä

puh. 044 721 1550  

ulla.sarkka@ry.sirkkulanpuisto.com


ohjaaja Sini Viertokangas

puh. 044 750 7050 

sini.viertokangas@ry.sirkkulanpuisto.com


Osoite: Kypäräkatu 7, 70720 Kuopio