TERVE! muutos

Muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto.


Hanke tarjoaa kuntalaisille helpon, matalan kynnyksen mahdollisuuden puhua omasta tai läheisen päihdeongelmasta tai muusta riippuvuudesta. Hanke auttaa ottamaan ensiaskeleet kohti elämäntapojen muutosta yhdessä vastaavan muutoksen läpikäyneen kokemusasiantuntijan kanssa.

Kokemusasiantuntijalla  on omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta ja muutoksesta terveeseen elämäntapaan. Hän tuntee eri hoitomuotoja oman kokemuksen kautta ja vertaisryhmätoiminta on hänelle tuttua. Hän on koulutettu kokemusasiantuntija ja hänellä on Päihdetyön Ammattitutkinto.

Kohderyhmää on kuka tahansa, jonka – oma tai läheisen – päihteiden käyttö saattaa olla haitallisen runsasta ja siten heikentää henkilön itsensä tai hänen lähipiirinsä elämänlaatua.


Toimintaa organisoi Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Hankkeella on EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus toimii kansallisena rahoittajana. Kuopion kaupunki on mukana KAKE:n kautta.

Hankkeen työntekijä:


Teppo Uotinen

Koulutettu kokemusasiantuntija

Päihdetyön Ammattitutkinto

puh. 044 7148 011

teppo.uotinen@ry.sirkkulanpuisto.com

Ota yhteyttä nettilomakkeella.TERVE muutos -hankkeen kuva