TERVE! muutos

Muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto.

 

• Hanke tarjoaa kuntalaisille helpon, matalan kynnyksen mahdollisuuden puhua omasta tai läheisen päihdeongelmasta tai muusta riippuvuudesta.  • Hanke auttaa ottamaan ensiaskeleet kohti elämäntapojen muutosta yhdessä vastaavan muutoksen läpikäyneen kokemusasiantuntijan kanssa.

• Kokemusasiantuntijalla  on omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta ja muutoksesta terveeseen elämäntapaan. Hän tuntee eri hoitomuotoja oman kokemuksen kautta ja vertaisryhmätoiminta on hänelle tuttua. Hän on koulutettu kokemusasiantuntija ja hänellä on Päihdetyön Ammattitutkinto.

• Kohderyhmää on kuka tahansa, jonka – oma tai läheisen –päihteiden käyttö saattaa olla haitallisen runsasta ja siten heikentää henkilön itsensä tai hänen lähipiirinsä elämänlaatua.

• toimintaa organisoi Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Hankkeella on EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus toimii kansallisena rahoittajana, Kuopion kaupunki on mukana KAKEn kautta. (KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 EU-RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUKAINEN KANSALAISTOIMIJALÄHTÖINEN PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN KUOPION KAUPUNKIALUEELLA, KUOPION ”KAKE”-OHJELMA)

 

Hankkeen työntekijä

Teppo Uotinen

Koulutettu kokemusasiantuntija

Päihdetyön Ammattitutkinto

044 7148 011