Edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta

Sirkkulanpuiston kansalaistoiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja asunnottomuutta, sekä auttaa niitä ihmisiä, jotka jo kärsivät huono-osaisuudesta ja erilaisista sosiaalisista ongelmista. Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintamuotoja vastatakseen ympäristöstä esille nousseisiin tarpeisiin. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ajatus siitä, että kansainvälisten ihmisoikeuksien tulee toteutua aina ja kaikkialla. Sirkkulanpuisto ajaa huono-osaisten asiaa väsymättä ja äänekkäästi ajasta ja yhteiskuntapoliittisesta tilanteesta riippumatta.

Vasemmalla olevien linkkien kautta löydät lisää tietoa yhdistyksemme edunvalvontatoiminnasta.