Petosen Jalo - Jalkautuva ohjaus ja tuki

Petosen Jalo on Petosella ja lähialueilla toimiva jalkautuvan tukityön hanke. Hankkeen kohderyhmä on heikompiosainen työelämän ulkopuolella oleva työikäinen väestö.

Kohderyhmässä voi olla päihde- ja mielenterveysongelmia, asunnottomuusuhkaa tai jopa asunnottomuutta, sekä pitkäaikaista köyhyyttä ja yksinäisyyttä. Tavoitteena on aktiivisesti mukana kulkien saattaa kohderyhmään kuuluva henkilö takaisin palvelun tai tuen piiriin ja näin katkaista elämänlaatua huonontava kierre.


Toimintaa toteutetaan niin, että tarjotaan alueella jalkautuen aktiivista tukea kuntouttavalla otteella, niin että tuettavan on helpompi saada keskeneräiset elämänlaatua ja hallintaa heikentävät prosessit hoidettua eteenpäin ja ratkaistua ne. Jalkautuminen tapahtuu kaduilla, torilla ja yhteistyökumppaneiden tiloissa hyödyntäen jo olemassa olevia kontakteja ja kanavia.

Työntekijät

Ulla Särkkä

puh. 044 7211 550

Facebook ja Messenger:

Ulla Sirkkulanpuisto