Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta

Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen kansalaistoiminnalla on pitkät perinteet, joiden ylläpitäminen tapahtuu monipuolisen toiminnan kautta. Eri toiminnan tasoilla tehtävässä työssä edunvalvontatyö ja kehittämisverkostoissa mukanaolo on tärkeää järjestön ja paikallisen väestön kannalta. Tätä varten vapaaehtoisten parissa työskentely ja toimintamuotojen kehittäminen sekä yhteisöllistävien rakenteiden luominen on tärkeää. Parhaimmillaan kansalaistoiminta tuo yhteen hyvinkin erilaisista taloudellisista ja sosiaalisista lähtökohdista olevia ihmisiä.

Sirkkulanpuiston kansalaistoiminta sisältää seuraavat osa-alueet: huono-osaisten edunvalvonta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta, päiväkeskustoiminta sekä leirit.

Kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia otetaan mielellään vastaan, ja jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme, ota rohkeasti yhteyttä! Kuulisimme mielellämme toiveita ja ehdotuksia esimerkiksi vertaistoiminnan järjestämisestä.

Kansalaistoimintaan rahoitetaan pääasiallisesta Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla, mutta myös oman toiminnan tuotoilla. Kansalaistoiminnan koordinoimisesta Sirkkulanpuistolla vastaa Laura Meriluoto, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostilla:

 laura.meriluoto(at)sirkkulanpuisto.com tai puhelimitse: 0447148000.