Keitä olemme?

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry on kuopiolainen kansanterveysjärjestö, joka on mukana alueellisten sosiaalipalveluiden tuottamisessa ostopalveluna. Järjestön tarjoaa monimuotoisia asumispalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville aikuisille.


Asumispalvelujen tuottamisen ohella järjestöllä on kansalaistoimintaan perustuvaa laajaa kehittämis- ja kokeilutoimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja asunnottomuutta, sekä auttaa niitä ihmisiä, jotka jo kärsivät huono-osaisuudesta ja erilaisista sosiaalisista ongelmista. 


Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia toimintamuotoja vastatakseen ympäristöstä esille nousseisiin tarpeisiin.


Heikkojen ja vahvojen liitto